Volwassenen

Cursussen/workshops voor volwassenen

Stemtechniek

Tijdens deze workshop leert u hoe u uw stem zo optimaal mogelijk kunt gebruiken. Er wordt verteld wat een ontspannen stemgeving voor u is. U leert de regels voor het behoud van een goede, gezonde stem. Mensen die in hun werk veel moeten praten, noemen wij beroepssprekers. Veel beroepssprekers krijgen stemproblemen, omdat de stem overbelast raakt. Het komt regelmatig voor dat een leerkracht zich ziek moet melden vanwege zijn/haar stem. Met gezond stemgebruik en een goede stemtechniek kunnen deze problemen worden voorkómen! De workshop ‘stemtechniek’ is geschikt voor groepen tot 12 personen. De workshop duurt 2 uur en wordt in-company gegeven.

Stem en spraak

Een cursus voor 5 tot 8 deelnemers waarin gedurende vijf wekelijkse bijeenkomsten van 2½ uur  op speelse wijze gewerkt wordt met de adem, de stemklank, intonatie, uitspraak en de intentie van het spreken.

Stem en aandacht

Hoe kom je over op je publiek? Kan je de aandacht vangen? En hoe doe je dat? In deze workshop ga je direct aan de slag met teksten. Je krijgt waardevolle feedback om te glanzen in je presentatie.

Mindfulness voor mensen met adem- en stemklachten

Adem- en stemklachten kunnen veel te maken hebben met stress en negatieve emoties. Hoe ga je om met de stress en negatieve emoties? Deze achtweekse cursus geeft inzicht in stress en de gevolgen daarvan. Het biedt handvatten hoe je met stress om kunt gaan. Mindfulness bij adem- en stemklachten is een waardevolle aanvulling op andere therapeutische trajecten.

Communicatie werkt

De letterlijke betekenis van het woord communicatie is ‘iets gemeenschappelijk maken’. Hoe communiceer je met die betekenis in je achterhoofd? Hoe breng je lastige situaties voor het voetlicht zonder in een conflict te belanden? Hoe zorg je ervoor dat je gehoord wordt? Deze workshop geeft praktische handvatten om in lastige situaties te communiceren en te luisteren.

Meertaligheid voor begeleiders

Deze informatieve workshop is bedoeld voor volwassenen binnen een gemeente, die op vrijwillige basis mensen begeleiden bij het leren van de Nederlandse taal. In één uur wordt er uitleg gegeven over het aanleren van een tweede taal en krijgen de vrijwilligers handvatten dit proces te vergemakkelijken.

Spraakafzien

Deze cursus (10-15 bijeenkomsten) is bedoeld voor slechthorende volwassenen en kan in groepsverband of individueel (of met partner) worden aangeboden. Middels het aanbieden van theorie en oefeningen wordt handigheid verkregen in het spraakafzien. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het omgaan met slechthorendheid.

PPEP4ALL

Het PPEP4ALL programma is een zelfmanagement programma voor mensen met een (chronische) ziekte en/of zijn of haar partner/mantelzorger. Dit educatieprogramma heeft tot doel om, middels het aanbieden van informatie u handvatten te bieden, die u in staat stellen om te kunnen gaan met de psychische en psychosociale gevolgen, waar vrijwel iedere (chronisch) zieke mee te maken krijgt. Het zelfmanagement educatieprogramma omvat acht groepssessies met elk een eigen thema. Elke sessie heeft een standaardopbouw en duurt negentig minuten.

Voorlichting voor volwassenen

Ziekte van Parkinson

Als de ziekte van Parkinson is vastgesteld kan het spreken moeizamer gaan. Soms gaat ook het kauwen en slikken moeizamer of treedt er speekselverlies op. U krijgt tijdens deze bijeenkomst informatie over de gevolgen van de ziekte op het spreken en eten en er wordt verteld wat een logopedist voor iemand met de ziekte van Parkinson kan betekenen.

Broddelen bij volwassen

Evenals stotteren is broddelen een vloeiendheidsstoornis, maar de twee stoornissen zijn niet hetzelfde. Er wordt uitleg gegeven over de verschillende vormen van broddelen en welke therapie je helpt om duidelijker en vloeiender te spreken.

Stotteren bij volwassenen

Veel volwassenen die stotteren ervaren dagelijks dat stotteren een behoorlijke invloed kan hebben op hun leven. De voorlichting geeft inzicht in hoe stottertherapie kan helpen om weer vrijer te spreken door de emoties en gedachten rondom het stotteren een plek te geven en met het aanleren van spreek- en modificatietechnieken meer controle te krijgen over jouw eigen spreken.

CVA/beroerte

Als een CVA optreedt kan het spreken moeizamer gaan. Het begrijpen van taal of het zeggen van woorden of zinnen lukt niet meer zo makkelijk. Soms gaat het kauwen of slikken moeizamer. U krijgt tijdens deze bijeenkomst informatie wat een logopedist aan advisering en begeleiding kan bieden.