Betrokken en Bevlogen Logopedisten.

BLOK staat voor Betrokken en Bevlogen Logopedisten Kennemerland. BLOK-mz bestaat uit een 20-tal praktijken uit de regio Midden- en Zuid-Kennemerland. BLOK-mz is het aanspreekpunt en de gesprekspartner voor de eerste en tweede lijn, gemeenten, scholen, zorginstellingen en verzekeraars.

Waar staan we voor?

De logopedisten binnen BLOK-mz staan gezamenlijk voor deskundigheid en kwaliteit. Wij geloven erin dat wij door samenwerking, het benutten van elkaars deskundigheid, kennis uitwisseling, intervisie en scholing, al onze cliënten het beste advies en behandeling op het gebied van Logopedie bieden.

Dit betekent dat iedereen is geregistreerd in het kwaliteitsregister voor paramedici. Daarnaast zijn er logopedisten die zich verdiept hebben in bepaalde stoornisgebieden. Zij hebben een extra registratie voor hun expertise.

Elke logopedist neemt deel aan een of meerdere kwaliteitskringen.

Wij maken ons sterk voor de meest optimale logopedische zorg. Deze zorg is praktisch georganiseerd, breed georiënteerd en kwalitatief hoogwaardig. Wij zijn gericht op een goede ontwikkeling van het individu. Wij maken daarbij gebruik van creatieve oplossingen.

De communicatie met andere disciplines is open en effectief. De cliënt in zijn hele omgeving staat centraal, waarbij participatie van familieleden vanzelfsprekend is.

Wat doen we?

Ouders

Cursussen, workshops en voorlichting voor ouders

Volwassenen

Cursussen, workshops en voorlichting voor volwassenen

KDV/PSZ/onderwijs

Cursussen, workshops en voorlichtingen voor onderwijs

Eerstelijns zorg

Cursussen en workshops voor eerstelijns zorg.

Paramedisch platform

De logopedisten zijn via een afvaardiging in het Paramedisch Platform Zuid Kennemerland betrokken bij de (landelijke) ontwikkeling dat beroepsgroepen in de zorg gezamenlijk optrekken naar instanties zoals de zorgverzekeraars, gemeente en het regionale huisartsenoverleg voor projecten in zorg en welzijn. Projecten en financiering zullen steeds meer gekoppeld zijn aan multidisciplinaire doelstellingen. Landelijk  thema is de ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’. De paramedische beroepen werken in PPZK samen met de andere zorgberoepen (huisartsen, GGD, JGZ, thuiszorg en psychologen) om specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld jeugd, of mensen met overgewicht) gezamenlijk betere zorg (en preventie) te bieden. Ook in Midden Kennemerland is een paramedisch overleg gestart (PPMK). Initiatiefnemers zijn hier de fysiotherapeuten. De andere beroepsgroepen worden komende tijd benaderd.

Wat doen we?

BLOK-mz neemt standpunten in over:

BLOK-mz integreert logopedie en onderwijs in nauwe samenwerking met de gemeenten.
BLOK-mz houdt zich bezig met productontwikkeling en innovatie.
BLOK-mz kan tevens in gezet worden bij projecten op het gebied van preventieve logopedische zorg.