Voorlichting

Voorlichting voor volwassenen

Stotteren bij volwassenen:
Veel volwassenen die stotteren ervaren dagelijks dat stotteren een behoorlijke invloed kan hebben op hun leven. De voorlichting geeft inzicht in hoe stottertherapie kan helpen om weer vrijer te spreken door de emoties en gedachten rondom het stotteren een plek te geven en met het aanleren van spreek- en modificatietechnieken meer controle te krijgen over jouw eigen spreken.

Broddelen bij volwassen:
Evenals stotteren is broddelen een vloeiendheidsstoornis, maar de twee stoornissen zijn niet hetzelfde. Er wordt uitleg gegeven over de verschillende vormen van broddelen en welke therapie je helpt om duidelijker en vloeiender te spreken.

Ziekte van Parkinson:
Als de ziekte van Parkinson is vastgesteld kan het spreken moeizamer gaan. Soms gaat ook het kauwen en slikken moeizamer of treedt er speekselverlies op. U krijgt tijdens deze bijeenkomst informatie over de gevolgen van de ziekte op het spreken en eten en er wordt verteld wat een logopedist voor iemand met de ziekte van Parkinson kan betekenen.

Afasie:
Als een CVA optreedt kan het spreken moeizamer gaan. Het begrijpen van taal of het zeggen van woorden of zinnen lukt niet meer zo makkelijk. Soms gaat het kauwen of slikken moeizamer. U krijgt tijdens deze bijeenkomst informatie wat een logopedist aan advisering en begeleiding kan bieden.