Voorlichting

Voorlichting voor ouders

Logopedie algemeen:
Tijdens deze voorlichting wordt uitleg gegeven wat een logopedist kan betekenen als er problemen zijn ontstaan op het gebied van spraak, taal, adem, stem, gehoor, mondgedrag, stotteren/broddelen, eten en drinken.

Logopedie bij meertaligheid:
Een presentatie waarbij een logopedist uitleg geeft over het verwerven van een tweede taal en mogelijke bijkomende problematiek. De logopedist kan begeleiden/adviezen geven wanneer de ontwikkeling in de eerste taal, de moedertaal, niet goed verloopt.

Stotteren bij kinderen:
In deze presentatie wordt uitleg gegeven over het ontstaan van stotteren, op basis van welke argumenten er wordt gestart met het behandelen van stotteren en hoe de inhoud van de stottertherapie wordt afgestemd op de behoefte van het kind en zijn/haar omgeving. Er wordt geleerd hoe men het beste kunt reageren op het stotteren.

Dyslexie informatieavond:
Tijdens de dyslexie informatieavonden voor ouders, bespreken we met elkaar wat ouders kunnen doen om het voor het dyslectische kind mogelijk te maken om zo optimaal mogelijk te functioneren in de klas en thuis. Ook is er aandacht voor een goede samenwerking tussen school, ouders en de dyslexiebehandelaar