Workshop Onderwijs

Workshop voor onderwijs

Dyslexie:
In de workshop dyslexie wordt, afhankelijk van de samenstelling van de groep, ingegaan op de oorzaak van dyslexie. Daarnaast worden de grote verschillen tussen elk dyslectisch kind besproken, wat je kunt doen voor een kind met dyslexie, wat het kind mogelijk nodig heeft en hoe we samen met de ouders en de school, de dyslexiebehandeling tot een succes kunnen brengen.

Logopedie in een notendop:
Deze cursus (twee bijeenkomsten van drie uur) is bedoeld voor leerkrachten en (interne) begeleiders uit het reguliere basisonderwijs, die werken met kinderen in groep 1, 2, 3 en 4. De cursus biedt de mogelijkheid om logopedische problemen te kunnen signaleren om vervolgens de kinderen voor te dragen voor een logopedische screening.

Learning Language and Loving It:
Het programma ‘Learning Language and Loving It’ (LLLI) is gericht op preventie en heeft als doel het stimuleren van taalaanbod en taalverrijking in settings, waarin jonge kinderen worden opgevangen. De cursus omvat een aangepaste inhoud van het Hanenprogramma en is bedoeld voor kinderverzorgsters en kleuteronderwijzers.

Lessen in aandacht:
Lessen in Aandacht’ is een lessencyclus voor leerlingen in het Voortgezet Onderwijs, waarin de leerlingen leren om de aandacht te richten en het geeft hen handvatten hoe met stress, gepieker en negatieve emoties om te gaan.
Docenten en zorgcoördinatoren die werkzaam zijn in het Voortgezet Onderwijs kunnen een training volgen om met deze lessen aan de slag te gaan.