Voorlichting Onderwijs

Voorlichting voor onderwijs

Logopedie algemeen:
Er wordt voorlichting gegeven over de gemiddelde spraak-, taal- en meertalige ontwikkeling, het eten en drinken, mondgedrag en onvloeiend spreken/stotteren bij kinderen in de basisschoolleeftijd, waardoor leerkrachten en internbegeleiders eerder in staat zijn problemen te signaleren.

Logopedie bij meertaligheid:
Een logopedist geeft voorlichting over het verwerven van een tweede taal en mogelijke bijkomende problematiek. De logopedist kan begeleiden en/of adviezen geven wanneer de ontwikkeling in de eerste taal, de moedertaal, niet goed verloopt.

Dyslexie:
Tijdens de dyslexie informatieavonden voor leerkrachten, bespreken we met elkaar wat zij kunnen doen om het voor het dyslectische kind mogelijk te maken om zo optimaal mogelijk te laten functioneren in de klas en thuis. Ook is er aandacht voor een goede samenwerking tussen school, ouders en de dyslexiebehandelaar.

Stotteren bij kinderen:
Tijdens de voorlichting wordt uitleg gegeven over het ontstaan van stotteren, op basis van welke argumenten er wordt gestart met het behandelen van stotteren en hoe de inhoud van de stottertherapie wordt afgestemd op de behoefte van het kind en zijn/haar omgeving. Er wordt geleerd hoe men het beste kunt reageren op het stotteren van het kind.

Sensorische informatieverwerking:
Iedereen ontwikkelt door informatie (prikkels) uit de omgeving. Deze informatie wordt verwerkt door uw zintuigen. Tijdens de voorlichting krijgt u informatie over die sensorische informatieverwerking. U leert hoe u kinderen (en evt. volwassenen) met een prikkelverwerkingsstoornis kunt herkennen. Wij vertellen u over het onderzoek en de behandeling van kinderen met een prikkelverwerkingsstoornis.