Voorlichting & Cursus KDV/PSZ

Voorlichting en cursus voor Kinderdagverblijf/Peuterspeelzaal

Logopedie algemeen:
Er wordt voorlichting gegeven over de gemiddelde spraak-, taal- en meertalige ontwikkeling, het eten en drinken, mondgedrag en onvloeiend spreken/stotteren bij kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar, waardoor leidsters eerder in staat zijn problemen te signaleren.

Learning Language and Loving It:
Het programma ‘Learning Language and Loving It’ (LLLI) heeft een preventief karakter en heeft als doel het stimuleren van taalaanbod en taalverrijking in settings, waarin jonge kinderen worden opgevangen. De cursus omvat een aangepaste inhoud van het Hanenprogramma en is bedoeld voor kinderverzorgsters, kleuteronderwijzers, opvoedsters, enz.