Wat doen we?

BLOK-mz neemt standpunten in over:

– logopediebeleid in de regio.
– op het gebied van samenwerking met JGZ en CJG
– logopedische zorg in Passend Onderwijs
– Ontwikkelingen in de AWBZ
– transitie zorg naar de gemeente

BLOK-mz integreert logopedie en onderwijs in nauwe samenwerking met de gemeenten.
BLOK-mz houdt zich bezig met productontwikkeling en innovatie.
BLOK-mz kan tevens in gezet worden bij projecten op het gebied van preventieve logopedische zorg.