Waar staan we voor?

De logopedisten binnen BLOK-mz staan gezamenlijk voor deskundigheid en kwaliteit. Wij geloven erin dat wij door samenwerking, het benutten van elkaars deskundigheid, kennis uitwisseling, intervisie en scholing, al onze clienten beste advies en behandeling op het gebied van Logopedie bieden.

Dit betekent dat iedereen is geregistreerd in het kwaliteitsregister voor paramedici. Daarnaast zijn er logopedisten die zich verdiept hebben in bepaalde stoornisgebieden. Zij hebben een extra registratie voor hun expertise.

Elke logopedist neemt deel aan een of meerdere kwaliteitskringen.

Wij maken ons sterk voor de meest optimale logopedische zorg. Deze zorg is praktisch georganiseerd, breed georiƫnteerd en kwalitatief hoogwaardig. Wij zijn gericht op een goede ontwikkeling van het individu. Wij maken daarbij gebruik van creatieve oplossingen.

De communicatie met andere disciplines is open en effectief. De client in zijn hele omgeving staat centraal, waarbij participatie van familie leden vanzelfsprekend is.